De aanleiding voor DMS4

Nieuwe wetgeving vanuit de Europese Unie vereist van de Douane dat ze in de gelegenheid is om een controle in te stellen op het moment dat een aangifte gedaan wordt. Hierdoor zijn er in eerste instantie 2 scenario’s ontstaan en is er recentelijk een mogelijk derde scenario aan toegevoegd. Welke impact DMS4 heeft en hoe de 3 scenario’s hierboven eruit zien lees je verder op deze pagina.

Scenario 1: Normale aangifteprocedure

Als aangever maak je middels scenario 1 gebruik van de standaard aangifteprocedure. Door het doen van een aangifte zijn de goederen aangebracht bij de Douane. De goederen worden vrijgegeven voor de regeling zodra de aangifte is geaccepteerd en behandeld en je een ‘toestemming tot wegvoering’ hebt ontvangen vanuit DMS.

Scenario 2: IIAA met real-time aanvullende aangifte

Inschrijving in de administratie met real-time aanvullende aangifte houdt in dat je als aangever op het moment van inschrijving alle gegevens moet inschrijven die ook gelden voor een aangifte in de normale procedure. Naast het inschrijven in de administratie moet je als vergunninghouder ook een real-time aanvullende aangifte insturen. De real-time aanvullende aangifte betekent dat je per inschrijving in de administratie op hetzelfde moment als de inschrijving een aanvullende aangifte moet doen. Deze aanvullende aangifte bevat dezelfde dataset als van een aangifte in de normale procedure.

Scenario 3: IIAA + aanvullende aangifte achteraf

Sinds eind November 2019 is er bekend geworden dat er een mogelijk 3de scenario wordt toegevoegd aan de DMS4 ontwikkelingen. Het 3de scenario wat mede op verzoek van de koepelorganisaties is ingediend houdt in dat er een aanvullende aangifte achteraf kan worden ingediend. Dit scenario zou beter moeten aansluiten bij de praktijk en daardoor wordt er een breed en volledig onderzoek gehouden, waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte van het bedrijfsleven, de toezichttaken en de mogelijkheden van de Douane en de invloed op de automatisering. Totdat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn adviseert de Douane om de definitieve keuze voor DMS4 uit te stellen.

Sparren over onze visie op DMS4?